Featured

Zatvaranje projekta

Slavili smo zatvaranje projekta, deca su napravila plakat i pozvala drugare iz mlađe grupe na konferenciju “Priča o dinosaurusima”. Počastili se medenjacima koje su napravili oni sami, u obliku otiska dinosaurusa. I sve proslavili uz pesmu i ples himne “Dino park”.

Saznali smo da pingvini mogu biti različitih visina,najviši oko 120cm i najniži 30cm. I sve to odlučili da sami slikovito predstavimo, timskim radom jedni drugima poslužili kao “modeli” kako bi odredili visinu pingvina…

Create your website at WordPress.com
Get started